skip to Main Content

Töölön sairaala-alueen kauppa

Sivenius Suvanto toimi HUS:n juridisena neuvonantajana sen myydessä Töölön sairaalan kiinteistökokonaisuuden Veritakselle.

Back To Top