skip to Main Content
sisulaw_asianajajatsivukuva

Liikejuridiikan osaajat palveluksessanne

Tarjoamme yritysasiakkaillemme kattavat palvelut kotimaisen ja kansainvälisen liikejuridiikan eri sektoreilla, kuten esimerkiksi sopimusoikeuden, yhtiöoikeuden, vahingonkorvausoikeuden, energia- ja ympäristöoikeuden, immateriaali- ja teknologiaoikeuden sekä rakentamis- ja kiinteistöjuridiikan alueilla.

Muun muassa yritysjärjestelyihin, pääomasijoituksiin, rakennusurakoihin sekä julkisiin hankintoihin liittyvät kysymykset ovat meille tuttuja. Toimistollamme on myös pitkä kokemus vaativista liike-elämän oikeudenkäynneistä ja välimiesmenettelyistä.

SalkkuKattavaa toimialaosaamista

Kokemuksemme ja osaamisemme perusteella tunnemme eri toimialojen oikeudellisiin kysymyksiin liittyvät erityispiirteet. Asiantuntemuksemme kattaa muun muassa seuraavat toimialat:

  • Eläkevakuuttaminen
  • Energiateollisuus
  • Informaatioteknologia ja palvelut
  • Logistiikka
  • Metsäteollisuus
  • Markkinointi ja media
  • Rahoitus- ja sijoitustoiminta
  • Rakentaminen, kiinteistöt ja ympäristöpalvelut
  • Terveydenhuolto ja lääketeollisuus
  • Teollisuustuotanto ja teollisuuden palvelut
  • Tukku- ja vähittäiskauppa
  • Vakuutustoiminta
  • Viihde ja urheilu

Erityisalueet

Yhtiöoikeus, yritys- ja rahoitusjärjestelyt

Tarjoamme kattavat palvelut yhtiöoikeuden eri alueilla yrityksen perustamisesta niiden toiminnan päättymiseen. Olemme erikoistuneet myös yritysjärjestelyihin ja rahoitukseen.

Sopimusoikeus

Liike-elämän eri sopimusten neuvotteleminen, laatiminen ja sopimuserimielisyyksien ratkaiseminen ovat keskeinen osa työtämme.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Meillä on laaja kokemus kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvistä toimeksiannoista. Asiakkainamme on sekä rakennusliikkeitä että rakennuttajia, joita asiantuntijamme neuvovat mm. urakkasopimuksiin liittyen, mutta myös eri riidanratkaisumenettelyissä.

Kiinteistönvälitys ja asuntokauppa

Toimistollamme on pitkä ja monipuolinen kokemus asunto- ja kiinteistökauppoihin sekä kiinteistönvälitykseen liittyvistä toimeksiannoista.

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

Edustamme merkittäviä vakuutusalalla toimivia yhtiöitä ja näiden asiakkaita. Hoitamamme toimeksiannot liittyvät muun muassa vakuutuskorvauksiin ja henkilövahinkoihin.

Eläkevakuuttaminen

Toimimme eläkesäätiöiden ja kassojen oikeudellisina neuvonantajina sekä hoidamme eläkesäätiöiden ja eläkekassojen selvitysmenettelyjä.

Energia ja ympäristö

Olemme toimineet neuvonantajina sähkön tuottamiseen ja jakeluun liittyvissä sopimus- ja yritysjärjestelyissä sekä ydinvoimaan ja kaasuun liittyvissä projekteissa. Olemme myös olleet mukana tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevissa hankkeissa.

Työoikeus

Työoikeuteen erikoistuneet lakimiehemme tarjoavat korkealaatuisia palveluita yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Palvelumme kattavat työ- ja johtajasopimusten laadinnan sekä työ- tai toimisuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit. Olemme erikoistuneet myös yhteistoimintamenettelyihin sekä yritystoiminnan uudelleen järjestelyihin liittyviin työoikeudellisiin asioihin.

IPR ja ICT -juridiikka

Neuvomme ja palvelemme asiakkaitamme liiketoimintaympäristön muutoksissa mm. immateriaalioikeuksien suojaan, ICT-hankintoihin sekä tieto- ja yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa.

Insolvenssioikeus

Toimistollamme on pitkä kokemus sekä konkurssipesien pesänhoidosta että yrityssaneerausmenettelyssä olevien yhtiöiden selvittäjänä/valvojana toimimisesta. Toimimme edellä mainituissa asioissa sekä velkojien että taloutensa tervehdyttämiseen pyrkivien yritysten neuvonantajina.

Kilpailuoikeus, markkinointioikeus ja julkiset hankinnat

Avustamme asiakkaitamme useissa kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Markkinointioikeuden alalla edustamme merkittäviä kansainvälisiä jälleenmyyntiketjuja markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa ja arvioimisessa.

Riidanratkaisu

Sivenius, Suvanto & Co:n ydinosaamisaluetta ovat vaativat tuomioistuinprosessit yleisissä tuomioistuimissa, hallinto- ja erikoistuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä. Asianajajamme toimivat säännöllisesti myös välimiehinä.

Yksityishenkilöt

Avustamme yksityishenkilöitä kaikissa heidän asioissaan, mutta erityisiä vahvuuksiamme ovat asuntokauppaan, rakentamiseen, asunto-osakeyhtiöihin sekä avioliitto-, perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät kysymykset.

Media ja urheilu

Edustamme mainostoimistoja, markkinointiviestinnän ja elokuva-alan toimijoita sekä mediataloja. Asiakkainamme on myös kilpaurheiluseuroja.

Back To Top